Christoffer Behn Stensrud

Christoffer Behn Stensrud er 19 år, kommer fra Moss i Norge og har spilt piano siden han var 8 år. Han begynte hos Eva Thorvaldssen som senere sendte ham videre til Trond Schau. Fra han var 14 til han var 19 år var han en del av Talentutviklingsprogrammet ved Norges Musikkhøgskole i Oslo, der han både hadde Einar Henning Smebye og Einar Steen-Nøkleberg som hovedveiledere. Han har deltatt på flere masterclasser i både Norge, Danmark og Østerrike og gitt konserter i alle disse landene. I 2014 ble han tilbudt plass ved både Musikkhøgskolen i Oslo og ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Han valgte å takke ja til plassen ved DJM og er nå igang med første året av en bachelorgrad med Anne Øland som hovedveileder.

flarup 2011