Kristoffer Bruun Refer

Kristoffer begyndte sine seriøse studier af musik forholdsvis sent. De begyndte i 2013, hvor han som 18 årig blev optaget på MGk Fyn. Det var i løbet af sin tid her, at han spillede sine allerførste koncerter og modtog sin første undervisning i hørelære, musikteori, musikhistorie og arrangement. Med en fast hånd guidede Inke Kesseler Kristoffer gennem sine klaverstudier og forberedte han til optagelsesprøven til DJM. I tiden op til optagelsesprøven tog Kristoffer et par timer med Anne Øland, hvor han stiftede bekendtskab med hendes klaverfilosofi og tanker omkring undervisning. Mødet med hende var en kæmpe inspiration for Kristoffer. I 2015 blev han optaget på DJM. Første år studerede Kristoffer ved Søren Rastogi og nu studerer han både ved Søren og Martin Lysholm.

 

 

English:

Kristoffer began his serious studies of music quite late. They began in 2013 at the age of 18 when he was accepted as a student at MGk Fyn. It was during his time there he played his very first concerts and received his first lessons in ear training, music theory, music history and arrangement. With a firm hand Inke Kesseler guided Kristoffer through his piano studies and prepared him for the audition for RAMA. In the time leading up to the audition Kristoffer had a couple lessons with Anne Øland where he learned her piano philosophy and thoughts about teaching. The meeting with her was a huge inspiration for Kristoffer. In 2015 he was accepted as a student at RAMA. The first year Kristoffer studied with Søren Rastogi and now he studies with both Søren and Martin Lysholm. 

flarup 2011