Opus 1

Det er en stor glæde for børn at lære at spille klassisk klaver. Men det er et udpræget pædagogisk problem for klaverlærere at finde passende repertoire og spillestykker for de alleryngste nybegyndere (5-12 år). Det eksisterende repertoire er ofte musikalsk uinteressant eller for svært. Dette vil vi gerne medvirke til at ændre. Vi har derfor nykomponeret 14 spillestykker for de yngste klaverelever. Spillestykkerne skal udgives i en node-bog med titlen ”Opus 1”.

Vi er Mathias Hammer og Christian Skovgaard Flarup. Vi er begge uddannet fra solistklassen på Det Jyske Musikkonservatorium af professor Anne Ølands.

Begge brænder vi for talentudvikling og det klaverpædagogiske arbejde med de alleryngste.

Ud fra en række pædagogiske principper, har vi derfor komponeret stykker, som bygger på de eksisterende idealer for klassisk klaverbehandling og frasering.

Men i modsætning til den eksisterende litteratur benytter vore stykker sig af hele klaviaturet, bruger de sorte tangenter som visuelt og teknisk udgangspunkt, ligger naturligt for en barnehånd, har tydelige og lærerige pædagogiske hensigter, er humoristiske og lettilgængelige, lyder sværere end de er og benytter sig af lærerakkompagnement til at styrke det samlede lydbillede og skabe et musikalsk rum.
Tonesproget er indbydende og melodisk. Harmonierne er moderne er vækker nysgerrighed. Layoutet er farverigt, lækkert og børnevenligt.
”Opus 1” er en introduktion og en direkte indgang til det klassiske klaverspil. Ikke en omvej.

Vi har allerede afprøvet stykkerne på mange elever med forskelligt niveau. Succesen har været stor for både elever, lærere og publikum.

”Opus 1” er en bog til moderne børn. Derfor vil vi også opstarte en tilhørende hjemmeside, hvor elever og lærere kan finde sjove opgaver relateret til stykkerne, hjælp, reduktioner og undervisningsvejledning.

Opus 1 forventes færdig og klar til udgivelse januar 2012.

flarup 2011